Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Slika kapela na groblju Bozman

Misija

Misija preduzeća je da omogući dostojanstven poslednji ispraćaj preminulih, da pruži razumevanje i pomoć ožalošćenima, kao i da čuva i neguje sećanja na pretke. Preduzeće iskazuje posvećenost, poštovanje, razumevanje i brigu za svakog klijenta, porodicu i njihove potrebe. Preduzeće je od posebnog društvenog značaja, jedino nadležno da u skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti brine o sahranjivanju i drugim pogrebnim uslugama, uređenju i održavanju grobalja koje su mu delatnosti poverena od strane Osnivača.

Vizija

Vizija preduzeća je da bude ugledna i poštovana kuća, koja svojim stilom, etikom i pijetetom objedinjuje vrednost, humanost i ljubav prema čovečanstvu sa jedne i modernog poštovanog pristupa sa druge strane. Naša vizija je da budemo sinonim za ovu vrstu delatnosti u okruženju koja će u budućem periodu postavljati više standarde kako u oblasti vršenja usluga tako i u oblasti investicija, ekonomske opravdanosti koje ne samo da uvodi nova pravila, nego ih i predviđa i kreira.

Ciljevi

Osnovni cilj preduzeća je: efikasno obavljanje delatnosti koje su od društvenog značaja.

Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880